Profil - Niewiarowski Henryk 

Doświadczenie wojenne