Profil - Niewiarowski Kazimierz 

Doświadczenie wojenne