Profil - Nieżychowski Tadeusz 

Doświadczenie wojenne