Profil - Nikodemowicz Stanisław 

Doświadczenie wojenne