Profil - Noniaszwili Dawid 

Doświadczenie wojenne