Profil - Norejko Bronisław 

Doświadczenie wojenne