Profil - Noremberg Tadeusz 

Doświadczenie wojenne