Profil - Nuckowski Stanisław 

Doświadczenie wojenne