Profil - Nowak Irmgard

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Inne wojenne okoliczności