Profil - Nowak Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne