Profil - Nowosielski Aleksy

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne