Profil - Najduch Katarzyna

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje

Inne wojenne okoliczności

Powiązane galerie i źródła

Załączniki

Foto (1)
Mother of Wladyslaw
Passport to travel to Poland