Profil - Nowacka (Jeftuch) Zofia

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje

Powiązane galerie i źródła