Profil - Nabieszko Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje