Profil - Nowicka Ola

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje

Powiązane galerie i źródła