Profil - Niewiarowski Ivan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej