Profil - Nieroda Marian

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje

Doświadczenie wojenne