Profil - Nawrocki Henryk

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne