Profil - Nitsche Aleksander

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne