Profil - Nagórny Leon

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne