Profil - Nalepa Eugeniusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne