Profil - Naprawa Feliks

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne