Profil - Nawrotny Tadeusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne