Profil - Niedziela Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne