Profil - Niemczycki Zbygniew

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne