Profil - Niemira Lucjan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne