Profil - Nikolin Konstanty

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne