Profil - Nitka Bronisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne