Profil - Nitosławski Mieczysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne