Profil - Nitrus Edmund

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne