Profil - Niziołek Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne