Profil - Nojman Leon

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne