Profil - Nord Salomon

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne