Profil - Norski Brumon

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne