Profil - Nowacki Brunon

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne