Profil - Nowak Franciszek II

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne