Profil - Nowak Ignacy

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne