Profil - Nowak Michał

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne