Profil - Nowak Mieczysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne