Profil - Nowak Paweł

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne