Profil - Nowak Tomasz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne