Profil - Nowak Władvsław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne