Profil - Nowak Aleksy

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne