Profil - Nowakowski Janusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne