Profil - Nowicki Julian

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne