Profil - Nowicki Marian

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne