Profil - Nydza Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne