Profil - Najdowicz Ignacy

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne