Profil - Niemczycki Jerzy

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne