Profil - Nowacki Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne